Slechts vijf lidstaten halen implementatiedeadline aanbestedingsrichtlijnen

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen moesten voor 18 april 2016 geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie. Slechts vijf lidstaten – te weten: Denemarken, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Bulgarije – hebben de Europese Commissie laten weten dat zij de Europese richtlijnen hebben geïmplementeerd. De overige 23 lidstaten hebben de implementatiedeadline niet gehaald.

Kennisgeven nationale maatregelen
Lidstaten zijn verplicht de Commissie de implementatieteksten van Europese richtlijnen toe te zenden. Slechts vijf lidstaten hebben deze implementatieteksten toegezonden. Na het toezenden van de teksten gaat de Commissie na of de nationale regelingen overeenstemmen met de richtlijn. Indien lidstaten de omzettingsmaatregelen niet op tijd meedelen, of als uit nader onderzoek blijkt dat zij niet volledig zijn, opent de Commissie op basis van artikel 258 VWEU een inbreukprocedure wegens ‘niet-kennisgeving’.

Er zijn vooralsnog geen procedures gestart door de Commissie rondom de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen.

Wetsvoorstel wijziging van de aanbestedingswet 2012
Ook Nederland heeft de Europese richtlijnen nog niet omgezet naar nationale wetgeving. De richtlijnen moeten geïmplementeerd worden in de aangepaste Aanbestedingswet 2012. De Tweede Kamer heeft op 22 maart 2016 gestemd over de voorgestelde wijzigingen in het wetsvoorstel voor een gewijzigde Aanbestedingswet 2012. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. Het is nu aan de Eerste Kamer om haar goedkeuring te verlenen.

Voorlopig verslag eerste kamer commissie
Op 26 april is er door de vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken een voorlopig verslag uitgebracht over het wetsvoorstel. In dit verslag zijn de vragen van de Eerste Kamerleden met betrekking tot het wetsvoorstel opgenomen. Leden van de VVD-fractie hebben de minister nogmaals gevraagd welke bepalingen van de richtlijnen rechtstreekse werking hebben. Welke rechten en plichten kunnen inschrijvers en aanbesteders daaraan ontlenen? Daarnaast zijn er onder andere vragen gesteld over de procedure van het innovatiepartnerschap. In hoeverre geeft dit meer kansen aan innovatieve MKB-bedrijven en innovatieve start-ups? Klik hier voor het volledige Eerste Kamer verslag.

Europa decentraal heeft onlangs een FAQ uitgebracht, waarin ook vragen over de rechtstreekse werking van de aanbestedingsregels zijn verwerkt.

Auteur: Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Bron:
Nieuwbericht over te late implementatie, POLITICO EU
Voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Economische Zaken, Eerste Kamer

 

 

Geef een reactie