Nieuwe circulaire over grensbedragen

Met ingang van 1 januari 2015 is er binnen de Rijksoverheid nieuw beleid aangenomen ten aanzien van de grensbedragen voor procedures onder de Europese drempelwaarde. Dit beleid is middels een circulaire namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst op 17 december 2014 verstuurd.  In deze circulaire is bepaald wat binnen het Rijk de meest aangewezen procedures zijn bij opdrachten met een waarde onder Europese grensbedragen. Met deze nieuwe circulaire wordt de circulaire van 14 augustus 2013 over hetzelfde onderwerp vervangen.

De reden dat de circulaire wordt gewijzigd, is door de Tweede Kamer gestelde vragen over de vorige circulaire en het antwoord van de minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst op deze Kamervragen. Daarbij is namelijk toegezegd dat de kaderstelling van de Rijksoverheid door de Minister voor Wonen en Rijksdienst zal worden uitgebreid met een nadere onderbouwing en dat hiernaar wordt verwezen in de circulaire.

Daarnaast wordt in de nieuwe circulaire een inconsistentie gecorrigeerd met betrekking tot opdrachten van B-diensten onder en boven de Europese drempelwaarde. Tevens wordt in de begeleidende kamerbrief ingegaan op het verzoek van de Algemene Rekenkamer om te onderzoeken of de circulaire negatieve gevolgen heeft voor de kansen voor het MKB en of het toepassen van de onderhandse gunning van opdrachten tot €50.000,- een prijsopdrijvend effect heeft. Hier is kwalitatief onderzoek naar gedaan, waaruit is gebleken dat dit niet het geval is.

Bron: rijksoverheid.nl, 17 december 2014

Geef een reactie