Debat over MVI

Donderdag 28 januari debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Dijksma over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) door de overheid. Centraal staat dus de vraag of het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voldoende garantie biedt voor een ambitieus duurzaam inkoopbeleid van

Clusteren of splitsen

Auteur: Sanne de Jong (adviseur bij Tender Services Group) Wanneer een aanbesteding in de markt wordt gezet, moet de aanbestedende dienst een afweging maken tussen wel of niet splitsen of clusteren van de opdracht. Op beide staat een verbod, indien

69% van openbare aanbestedingen volledig digitaal

De aanbestedingscijfers van TenderNed over 2015 bevestigen de trend van digitaal aanbesteden. De meeste recente cijfers over 2015 bevestigen dat de Nederlandse overheid klaar is voor digitaal aanbesteden. Ook het aantal digitale inschrijvingen door ondernemers neemt fors toe.  Digitale openbare

Whitepaper Verantwoord in- en uitbesteden opgesteld

De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft een Whitepaper opgesteld waarin Verantwoord inbesteden en uitbesteden wordt beschreven voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. De code is gebaseerd op de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak- en

Nieuw ARW en Nieuwe Gids Proportionaliteit op komst

  Uit de beantwoording van vragen door minister Kamp over de nota van wijziging tot wijziging van de Aanbestedingswet is naar voren gekomen dat er een nieuwe ARW en een nieuwe Gids Proportionaliteit wordt opgesteld. Het Aanbestedingsreglement Werken wordt aangepast

Nota van wijziging tot wijziging Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

Vandaag is de Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd. Enkele wijzigingen in de Aanbestedingswet zijn het verlichte regime voor 2B-diensten, invoering van laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. Daarnaast zal het Uniform Europees

De nieuwe aanbestedingswet op de agenda

In februari staat de nieuwe aanbestedingswet op de agenda van de Tweede Kamer. De Kamer houdt hierbij rekening met de verschillende visies van Nederlandse aanbestedingsexperts. Cobouw schrijft dat de Tweede Kamer geen rekening houdt met de ervaringen van andere landen. Tevens