Clustering aanbesteding rijksincasso

Op 3 september jl. heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag bevolen om de aanbesteding betreffende de clustering van de gerechtsdeurwaardersdiensten te staken. Deze clustering van gerechtsdeurwaarders diensten kwam voort uit een besluit van de Ministerraad in 2012. Er

Mariëlle van der Keur, voorzitter Codekamer Verhuizen

Onlangs is Mariëlle van der Keur (Directeur, Tender Services Group) benoemd tot voorzitter van de Codekamer Verhuizen. De Codekamer wil actief bijdragen aan een verantwoordelijk marktgedrag in de verhuisbranche. Daarnaast behandelt de Codekamer meldingen over het niet naleven van de

Inkoopinformatie Rijk openbaar

Minister Plasterk heeft aangegeven dat in november de inkoopinformatie van de Rijksoverheid als open data beschikbaar wordt op data.overheid.nl. Hiermee wordt vooral inzicht verkregen in de inkoopinformatie over 2014 zoals onder andere elektronica. Het gaat daarbij om een bedrag van

Provincie Limburg blijft bij Arriva

Er komt geen nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer in Limburg. Vervoersbedrijf Veolia had een bezwaar ingediend omdat er geen eerlijk spel is gespeeld door de initiële winnaar Abellio/Qbuzz en omdat, naar mening van Veolia, de NS onredelijke tarieven hanteerde voor

Geactualiseerde versie Gedragscode Integriteit Rijk

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurde de Tweede Kamer de geactualiseerde versie van de gedragscode Integriteit sector Rijk. Het is een belangrijk document waarin waarden, normen en gedragsregels vastgelegd zijn. Het document kan tevens gezien worden als een handreiking die vertaald kan worden naar