Woningcorporaties aanbestedingsplichtig

Europese Commissie stuurt Nederland aanmaningsbrief: woningcorporaties aanbestedingsplichtig!

Zijn woningcorporaties toch aanbestedingsplichtig? De Europese Commissie (Commissie) heeft op 24 januari 2019 besloten een aanvullende aanmaningsbrief aan Nederland te sturen, betreffende de nationale voorschriften over woningcorporaties. De Commissie kan zich niet vinden in de Nederlandse wetgeving, waarin woningcorporaties niet als aanbestedende dienst worden aangemerkt.

Het besluit van de Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten dateert van 7 december 2017. Lees verder op de website van Pianoo

Aedes en het Kabinet vinden niet dat woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn.

Zoals in het artikel van Pianoo al werd vermeld  vallen volgens de Europese commissie Nederlandse woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsrichtlijn, Dit blijft voorlopig het standpunt van de Europese Commissie. De commissie zet vooralsnog niet de volgende formele stap om Nederland te manen wetgeving aan hierover te passen. Aedes en het kabinet zijn het niet eens met de visie van Europa. Volgens Aedes zijn corporaties private organisaties en daarom is er geen overheidsinvloed op hun aanbestedingen.

Lees het volledige artikel op de website van Aedes.

Bron: Pianoo | Aedes