Wijziging Aanbestedingsbesluit naar Eerste en Tweede Kamer

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit is woensdag 4 mei 2016 door de minister van Economische Zaken aan zowel de Eerste als de Tweede Kamer aangeboden. Bij de aanbiedingsbrief zijn tevens een herziene versie van de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 gevoegd.

Voorhangprocedure

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikelen 1.10, vijfde lid, 1.13, vijfde lid en 1.16, vijfde lid van de Aanbestedingswet 2012) en biedt de Kamers de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

De voordracht aan de Koning geschiedt ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Deze termijn is vanwege het meireces verlengd tot 6 juni 2016.

Kamerstukken

Bij de brief van de minister zijn de volgende stukken gevoegd:

  • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit
  • Nota van toelichting bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit
  • Aanbestedingsreglement Werken 2016
  • Gids Proportionaliteit – 1e herziening

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie