Zorgverzekeraar Achmea vs Audiciens

Verzekeraar wint kort geding van audiciens

Zilveren Kruis/Achmea heeft het kort geding gewonnen dat de audicienbedrijven Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel afgelopen week tegen de zorgverzekeraar aanspanden. Dit maakte de rechtbank Utrecht vrijdag 12 juni jl. bekend. De audiciens eisten dat de zorgverzekeraar een aanbesteding intrekt.

De betreffende aanbesteding heeft als doel om de dienstverlening inzake hoorzorg te veranderen. De nieuwe dienst gaat hoorzorg aan huis bieden. De audicienbedrijven vinden dat de aanbesteding te weinig informatie biedt om een goed geïnformeerde offerte te schrijven. De audiciens willen onder meer weten welke kwaliteitseisen er worden gesteld aan de zorg en welke partijen deel mogen nemen. Ook geven de eisers aan dat de aanbesteding van Achmea te veel op prijs is gericht, waardoor de kwaliteit van hoorzorg in het geding kan komen. De aanbesteding was gepubliceerd via de tenderdesk van Achmea.

Tom van Helmond, advocaat van Zilveren Kruis/Achmea was niet onder de indruk van het verhaal. De aanbesteding waar het om gaat heeft een verlicht juridisch kader, het is namelijk geen Europese aanbesteding. Tevens is de zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst, hierdoor geldt onder andere het transparantiebeginsel niet. Kort gezegd hoeft de zorgverzekeraar zich niet te conformeren aan de eisen van de audiciens.

De rechter heeft geoordeeld dat de audiciens het moeten doen met de informatie die de zorgverzekeraar eerder heeft verschaft. De eisende partijen leggen zich neer bij deze uitspraak, maar blijven van mening dat de kwaliteit van de zorg in het geding komt. De aanbesteding is gunstig voor prijsvechters die voor volume gaan in combinatie met een laag niveau zorg.

Bron: Financieel Dagblad en Aanbestedingscafé, 12 juni 2015

Geef een reactie