Verplichting elektronisch aanbesteden uitgesteld?

De verplichting om aanbestedingsproceduresĀ uitsluitend elektronisch te laten verlopen moet worden uitgesteld. Verschillende partijen geven aan dat er nog te veel haken en ogen zijn.

Zo stelt Rijkswaterstaat dat er TenderNed moet worden doorontwikkeld en dat er eerst een pilot moet worden gedraaid. Rijkswaterstaat gaat daarom per 1 september 2015 het elektronisch aanbesteden verplichten. Het is overigens nog niet duidelijk of die verplichting rechtmatig is.

Een aandachtspunt is de elektronische handtekening. Waarbij het vooral draait om de veiligheid van de handtekening, hoe wordt die gewaarborgd? Tevens blijkt het proces om de handtekening te verkrijgen complex te zijn, niet alle internetproviders zijn hier klaar voor (NEVI, 2015).

Elektronisch aanbesteden is het digitaal uitvoeren van een aanbestedingsproces. E-aanbesteden maakt draagt bij aan eenvoud en bespaart tijd en geld. Het verlaagt de drempel voor ondernemingen om in te schrijven op overheidsopdrachten. Dit kan positieve gevolgen hebben voor de marktwerking en het level playing field (PIANOo, 2015).

Tip: Wilt u meer informatie en achtergrond over elektronisch aanbesteden? Lees het rapport van E-ProQure i.s.m. de Hanzehogeschool Groningen (PDF, 501 kB).

Geef een reactie