Vergoeding Tenderkosten – sigaar uit eigen doos!

Auteur: Mariëlle van der Keur (Directeur van Tender Services Group)

De aanbestedingswet wordt aangepast. Om het allemaal nog makkelijker te maken. Met belangstelling heb ik het debat gevolgd op 9 maart waarin Kamerleden hun zorg uitspraken over o.a. de evaluatie van de aanbestedingswet, de beperkte gunning aan het mkb, de kosten voor inschrijvers, gunningscriteria, clusteren, het ‘nieuwe’ innovatiepartnerschap, de Gids Proportionaliteit en de Aanbestedingsautoriteit. Eigenlijk over alles dus. Ik blijf mij erover verbazen dat we, als het op wetgeving aankomt, zo goed in staat lijken te zijn scherp en alert te anticiperen maar dat we in de praktijk het tegenovergestelde resultaat zich voordoet. Laten we er eens even twee elementen uithalen; beperkte gunning aan het mkb en de kosten voor inschrijvers.

Mkb is de motor van onze economie. Meer dan 90% van de bedrijven in Nederland valt onder de noemer mkb. Het aantal gunningen aan mkb-bedrijven is gestegen van 59% naar 63%. Mijns inziens zijn dit de bedrijven die zich hebben gerealiseerd dat ze buiten het kader moeten denken en handelen wanneer een reële aanbesteding zich voordoet en dat zij voor die gelegenheid wellicht specifieke expertise van een niet-jurist moeten inhuren. Dit zijn de ondernemers die willen investeren in professioneel opdrachtnemerschap. Deze stijging onderschrijf ik met de resultaten uit onze adviespraktijk: 67% van onze mkb-klanten is succesvol op de opdrachten die van tevoren goed zijn gekwalificeerd en waarbij een goede communicatie is geweest ten aanzien van bijvoorbeeld vragen stellen en inleven in de behoefte van de toekomstige opdrachtgever.

Dat je als ondernemer moet investeren in het realiseren van een succesvolle organisatie weet iedereen. Dat dit geld kost ook. Maar dat je daarvoor dan apart betaald zou moeten krijgen door je opdrachtgever? Heeft iemand zich wel gerealiseerd dat de overheid inkoopt met ons eigen belastinggeld? En dat deze suggestie feitelijk alleen maar kosten opdrijvend zou werken? En we ons dus wederom in een prijsspiraal kunnen storten? Ik kan mij niet voorstellen dat de sigaar uit eigen doos ten goede komt aan de professionaliseringsslag tussen opdrachtnemer en -gever. Het interessante is dat je op zoveel manieren naar deze ontwikkelingen kunt kijken dat het volop kansen biedt. Ik heb er zin in! Als ondernemer.

Geef een reactie