Veelgemaakte fouten op TenderNed

…door aanbestedende diensten

Auteur: Nicky de Haan (Adviseur bij Tender Services Group)

Om uw administratieve lasten te verminderen kent TenderNed een aantal handige tools. Deze zijn echter alleen efficiënt als u weet hoe u ze kunt gebruiken. Welke tools worden regelmatig verkeerd gebruikt en hoe kunt u ze goed benutten?

Wilt u dat geïnteresseerden zich via TenderNed aanmelden voor een bijeenkomst?  Of wilt u vragen via TenderNed ontvangen? Dit is niet mogelijk indien u alleen de vooraankondiging heeft gepubliceerd. In dit geval hebben de geïnteresseerden nog geen toegang tot het dashboard. Hierdoor hebben zij nog geen vraag- en antwoordmodule en kunnen zij u geen bericht sturen over uw aanbesteding via TenderNed. Publiceert u in dit geval dan ook de aankondiging van de opdracht, zodat ook de onderneming een dashboard krijgt!

Nicky blog afb 1

Neemt u de eisen en criteria alleen op in uw bestek, maar wilt u de inschrijvingen wel ontvangen via TenderNed? Ook voor inschrijvers is het systeem soms lastig. Door het voor hen helder te maken waar zij welke bewijsmiddelen moeten uploaden voorkomt u dat u (overbodige) vragen en onvolledige inschrijvingen. Bij de stappen voor het beantwoorden van de eisen en criteria kunnen de geïnteresseerden alsnog documenten uploaden. Geeft u in uw bestek in dit geval aan dat de stukken kunnen worden geüpload onder het tabblad ‘Overige documenten’ bij deze stappen.

Nicky blog afb 2

Hanteert u prijscriteria bij uw aanbesteding? In TenderNed heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat een gunningscriterium een prijs bevat. Hierdoor wordt het voor u mogelijk om de prijsinformatie individueel te ontgrendelen en deze afzonderlijk te beoordelen. De onderneming moet in dit geval één prijs invullen bij de beantwoording van dit criterium in TenderNed. Moeten zij de cumulatieve prijs invoeren? De prijs per onderdeel? De prijs op jaarbasis? Geeft u in de beschrijving van het criterium duidelijk aan welke prijs de onderneming moet invullen.

Nicky blog afb 3

Tender Services Group geeft trainingen Werken met TenderNed voor inschrijvers en aanbestedende diensten. Bekijk hier het huidige trainingsaanbod.

Geef een reactie