Tolktarieven martkconform, of niet?

Op 6 mei jongstleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een formele reactie verstrekt op de eerdere berichtgeving omtrent de tarieven bij tolken en vertalers.

De aanleiding voor dit bericht is de tarieefsverlaging voor tolken door het ‘Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). In het artikel wordt gesproken over ‘dumptarieven’ die het gevolg zouden zijn van de marktmacht van twee grote bemiddelingsbureaus voor tolken (TVcN en Concorde). De overheid is een grote opdrachtgever in deze markt. ‘Stakende tolken’ zouden nu geen werk meer aannemen voor onder andere de opsporingsdiensten, de FIOD, de douane en de Marechaussee.

De verlaging van de tarieven kwam vanuit een aanbesteding voor het leveren van tolkdiensten aan enkel van de hierboven genoemde instanties. Er zijn vanwege de aanbestedingsprocedure tolken die hebben afgezien van opdrachten. In de reactie van VenJ staat echter dat er voldoende gekwalificeerde tolken beschikbaar waren. Minister van der Steur constateert op basis hiervan dat er geen sprake is van zodanige werkweigering dat het primair proces van de betreffende diensten is geschaad.

De Minister geeft aan dat er geen sprake is van zogenoemde ‘dumptarieven’. Dat de tarieven marktconform zijn blijkt namelijk uit het feit dat er voldoende gekwalificeerde tolken beschikbaar zijn.

Een van de klanten van Tender Services Group is een vertaalbureau dat regelmatig inschrijft op aanbestedingen. Dit vertaalbureau laat in een reactie op bovenstaand bericht weten: “Dit is geen bevredigende reactie. Vooral omdat we veel meldingen zien dat de tolken die wel werk aannemen, dit doen omdat zij anders helemaal in de financiële problemen komen.”

U kunt de reactie van Minister van der Steur hier downloaden (PDF document | 2 pagina’s | 88kb)

Bron: Rijksoverheid, 15 mei 2015

Geef een reactie