Commissie integriteitsschending inkoop politie

Het is wenselijk om het melden van vermeende integriteitskwesties bij inkoop en aanbestedingen van de politie voor leveranciers zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit kondigde de minister van Veiligheid en Justitie in september 2014 aan, naar aanleiding van het  door het Openbaar Ministerie uitgevoerde onderzoek naar mogelijke integriteitsschending bij de aanbesteding van politievoertuigen in 2010.

Hiervoor is nu een tijdelijke commissie integriteitsschendingen inkoop en aanbestedingen door de politie samengesteld. De heer drs. André de Jong wordt voorzitter van deze tijdelijke commissie. Op voorstel van minister van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft de ministerraad hiermee ingestemd.

Tot op heden was het al mogelijk voor leveranciers om meldingen ten aanzien van integriteitsschendingen bij aanbestedingen van de politie te melden. Dergelijke meldingen konden worden gedaan bij de onafhankelijke afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie. Deze afdeling rapporteert en adviseert direct aan de korpsleiding.

In het geval leveranciers zich niet vrij voelen om klachten bij de afdeling VIK in te dienen of niet tevreden zijn met de afhandeling van hun melding, kunnen zich nu dus ook wenden tot de onafhankelijke commissie. Na het beoordelen van de bevindingen, adviseert de commissie de minister van Veiligheid en Justitie en de korpsleiding van de politie over eventuele maatregelen die genomen kunnen worden. Indien er aanwijzingen zijn voor mogelijke strafbare feiten draagt de commissie deze over aan de bevoegde autoriteiten. De commissie is voor de duur van één jaar ingesteld.

Bron: Rijksoverheid, 17 april 2015

Geef een reactie