TenderNed geen staatssteun

De Europese Commissie heeft zich uitgesproken over een klacht over mogelijke steun van de Nederlandse overheid voor de oprichting en invoering van TenderNed. Klagers betogen dat de financiering toentertijd een onrechtmatige en onverenigbare staatssteun vormt. TenderNed zou namelijk gekwalificeerd zijn als een onderneming omdat zij op de markt diensten aanbiedt in concurrentie met diensten van derden.

De Commissie vindt echter dat de maatregel geen staatssteun behelst. De publicatiemodule van TenderNed dient uitdrukkelijk een aantal vastgelegde wettelijke doelen op het gebied van:

  • de bekendheid van aankondigingen van opdrachten
  • de statistiekverplichting jegens de Commissie, en
  • de rapportage over aanbestedingen aan het nationale parlement.

De wettelijke verplichting om alle aankondigingen op TenderNed bekend te maken, biedt ondernemingen de zekerheid dat alle aanbestedingen publiek beschikbaar zijn.

Wat betreft de inschrijvingsmodule, met inbegrip van het digitale bedrijfsdossier, hebben de Nederlandse autoriteiten opgemerkt dat deze bijdraagt tot naleving van de aanbestedingsrichtlijnen van 2014, waardoor lidstaten worden verplicht om te zorgen voor elektronische indiening van inschrijvingen. Volgens hen wordt hierdoor de toegankelijkheid van het aanbestedingsproces vergroot en wordt gezorgd voor betere kenbaarheid van de aanbestedingsregels, hetgeen de kans op fouten vermindert en de lasten voor alle betrokken partijen verlaagt.

U kunt hier een complete beschrijving van alle overwegingen vinden.

Bron: Europese Commissie, 16 januari 2015

Geef een reactie