NZa publiceert nieuwe regels zorginkoop

De regels over het zorginkoopproces voor aanbieders en verzekeraars schrijven voor dat het nieuwe inkoopbeleid en -proces op 1 april 2016 beschikbaar moet zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) publiceerde al een Conceptoverzicht van de verschillende soorten contracten in de eerstelijns