Kamerbrief over dialoogmogelijkheden aanbestedingen in jeugdzorg

Kamerbrief 2 september 2016 Minister Blok heeft de Kamer ingelicht over aanbesteden in de jeugdzorg en over mogelijkheden tot integraal vormgeven van inspectietoezicht. Aanleiding is de zorg vanuit Kamerlid van Toorenburg (CDA) over de dialoogmogelijkheden bij jeugdzorgaanbestedingen van gemeenten. De

NZa publiceert nieuwe regels zorginkoop

De regels over het zorginkoopproces voor aanbieders en verzekeraars schrijven voor dat het nieuwe inkoopbeleid en -proces op 1 april 2016 beschikbaar moet zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) publiceerde al een Conceptoverzicht van de verschillende soorten contracten in de eerstelijns