Onderzoek functioneel specificeren vs technisch specificeren

Woensdag 19 april 2017 heeft PIANOo een aftrap gemaakt voor een onderzoek naar functioneel specificeren door de overheid. Functioneel specificeren biedt meer ruimte voor innovaties en zorgt voor slimmere, betere en duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Aanbestede diensten geven toch