Kringloop van aanbesteden

Auteur: Mathijs Gerards (sales coördinator bij Tender Services Group) Over de ‘kringloop van aanbesteden’ en over het ‘aanbesteden van kringloop’ sprak Mathijs Gerards, adviseur bij  Tender Services Group, tijdens de jaarlijkse ledendag van de Branchevereniging voor Kringloopbedrijven Nederland begin december