Debat aanbestedingswet en uitstel stemming

Op woensdag 9 maart heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (34329). De belangrijkste onderwerpen waren het clusterverbod, het vergoeden van gemaakte kosten

Inkoopinformatie Rijk openbaar

Minister Plasterk heeft aangegeven dat in november de inkoopinformatie van de Rijksoverheid als open data beschikbaar wordt op data.overheid.nl. Hiermee wordt vooral inzicht verkregen in de inkoopinformatie over 2014 zoals onder andere elektronica. Het gaat daarbij om een bedrag van