Kamerbrief over dialoogmogelijkheden aanbestedingen in jeugdzorg

Kamerbrief 2 september 2016 Minister Blok heeft de Kamer ingelicht over aanbesteden in de jeugdzorg en over mogelijkheden tot integraal vormgeven van inspectietoezicht. Aanleiding is de zorg vanuit Kamerlid van Toorenburg (CDA) over de dialoogmogelijkheden bij jeugdzorgaanbestedingen van gemeenten. De

Clustering aanbesteding rijksincasso

Op 3 september jl. heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag bevolen om de aanbesteding betreffende de clustering van de gerechtsdeurwaardersdiensten te staken. Deze clustering van gerechtsdeurwaarders diensten kwam voort uit een besluit van de Ministerraad in 2012. Er

Inkoopinformatie Rijk openbaar

Minister Plasterk heeft aangegeven dat in november de inkoopinformatie van de Rijksoverheid als open data beschikbaar wordt op data.overheid.nl. Hiermee wordt vooral inzicht verkregen in de inkoopinformatie over 2014 zoals onder andere elektronica. Het gaat daarbij om een bedrag van