Reacties consultatie nieuwe aanbestedingswet

Van 3 april 2015 tot 5 mei 2015 heeft de internetconsultatie Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU plaatsgevonden. In totaal 41 reacties op deze consultatie zijn openbaar gemaakt. De reacties worden niet

Internetconsultatie Aanbestedingswet

Het ministerie van Economische Zaken wil eenieder graag in de gelegenheid stellen zijn/haar mening te geven over de inhoud van het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU. De