Verplichting elektronisch aanbesteden uitgesteld?

De verplichting om aanbestedingsprocedures uitsluitend elektronisch te laten verlopen moet worden uitgesteld. Verschillende partijen geven aan dat er nog te veel haken en ogen zijn. Zo stelt Rijkswaterstaat dat er TenderNed moet worden doorontwikkeld en dat er eerst een pilot moet

Investeer in digitaal aanbesteden

Een artikel van Service Management Schoonmaakbedrijven zijn hardwerkende ondernemers. Met hart voor hun vak, hart voor hun personeel en oog voor detail. Ik roep al jaren dat aanbesteden ‘niet lullen maar poetsen’ is en voor de schoonmaaksector gaat dat natuurlijk

Reacties consultatie nieuwe aanbestedingswet

Van 3 april 2015 tot 5 mei 2015 heeft de internetconsultatie Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU plaatsgevonden. In totaal 41 reacties op deze consultatie zijn openbaar gemaakt. De reacties worden niet