Whitepaper Verantwoord in- en uitbesteden opgesteld

De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft een Whitepaper opgesteld waarin Verantwoord inbesteden en uitbesteden wordt beschreven voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. De code is gebaseerd op de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak- en

Geactualiseerde versie Gedragscode Integriteit Rijk

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurde de Tweede Kamer de geactualiseerde versie van de gedragscode Integriteit sector Rijk. Het is een belangrijk document waarin waarden, normen en gedragsregels vastgelegd zijn. Het document kan tevens gezien worden als een handreiking die vertaald kan worden naar