Clusteren of splitsen

Auteur: Sanne de Jong (adviseur bij Tender Services Group) Wanneer een aanbesteding in de markt wordt gezet, moet de aanbestedende dienst een afweging maken tussen wel of niet splitsen of clusteren van de opdracht. Op beide staat een verbod, indien

Clustering aanbesteding rijksincasso

Op 3 september jl. heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag bevolen om de aanbesteding betreffende de clustering van de gerechtsdeurwaardersdiensten te staken. Deze clustering van gerechtsdeurwaarders diensten kwam voort uit een besluit van de Ministerraad in 2012. Er