Boete St. Thuiszorg Friesland

In 2010 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een boete van ruim 1,77 miljoen euro opgelegd aan toenmalige stichtingen Kwadrantgroep en De Friese Wouden. Stichting Thuiszorg Friesland kreeg in dezelfde zaak € 300.000,- boete. De boete werd door de ACM opgelegd vanwege verboden prijsafspraken bij de aanbesteding van huishoudelijke hulp in vijf gemeenten. De rechtbank in Rotterdam handhaaft deze door de ACM opgelegde boetes.

De ACM heeft concurrentievervalsing geconstateerd in deze zaak, die al sinds 2008 loopt. Twee zorgverleners hebben destijds informatie uitgewisseld over wat ze bij de verschillende aanbestedingen zouden doen. Daarnaast hebben ze elkaar ingelicht over de tarieven waarmee ze zouden inschrijven. In 2010 heeft de toenmalige Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) al uitspraak gedaan in deze zaak. Vervolgens is de opgelegde boete, na bezwaar, verlaagd van ruim 2 miljoen euro naar 1,77 miljoen.

Uit onderzoek van de NMa is gebleken dat partijen, in eerste instantie los van elkaar, werkgroepen hebben opgericht om de transitie van de huishoudelijke hulp naar de gemeenten en de daarmee komende aanbestedingen voor te bereiden. Vervolgens ontstond het plan tot het oprichten van een gezamenlijke onderneming die de huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2007 zou gaan verstrekken. Dit is er nooit van gekomen. De opdrachten van de regio Zuidoost Friesland waren toen namelijk al gegund. Later zijn de organisaties wel gefuseerd tot Thuiszorg Friesland.

Met name in de samenwerking van deze werkgroepen heeft uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie plaatsgevonden. Naast de processuele kanten van de samenwerking zijn tevens onderlinge offertes, het prijs- en inschrijfbeleid besproken.

Bron: Skipr, 4 mei 2015

Geef een reactie