Internetconsultatie aanbestedingswet 2016

Reacties consultatie nieuwe aanbestedingswet

Van 3 april 2015 tot 5 mei 2015 heeft de internetconsultatie Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU plaatsgevonden.

In totaal 41 reacties op deze consultatie zijn openbaar gemaakt. De reacties worden niet separaat beantwoord, maar zullen betrokken worden bij de verdere uitwerking van het conceptwetsvoorstel. In de memorie van toelichting zal een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de ontvangen reacties.

Er werd met name een reactie gevraagd op de onderstaande onderwerpen:

  • Verplichting tot elektronisch aanbesteden en de ingangsdatum van deze verplichting
  • De verkorting van de minimale termijnen
  • Rechtstreekse betaling van onderaannemers
  • Voorbehouden opdrachten

Bron: Internetconsultatie.nl, juni 2015

Geef een reactie