Periodieke rapportage

Periodieke rapportage Cie van Aanbestedingsexperts

Op 22 mei jongstleden heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts een periodieke rapportage gepubliceerd. De rapportage is opgesteld door dhr. Joop Janssen, voorzitter en dhr. Chris Jansen, vice voorzitter van de Commissie.

Het primaire doel van de Commisssie is door een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten bij te dragen aan de oplossing van aanbestedingsklachten. De Commissie doet dit door tussen partijen te bemiddelen en niet bindende adviezen te geven naar aanleiding van klachten. De Commissie hoopt hiermee tevens de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk verder te verbeteren.

Wilt u meer weten over hoe u de Commissie kunt inzetten? Tender Services Group biedt geregeld trainingen aan onder naam van haar label ‘Werken met TenderNed’. De training ‘Commissie van Aanbestedingsexperts‘ is hier één van. Als u op de link klikt krijgt u meer informatie, de training is zowel voor inkopers als inschrijvers interessant.

Tussen 1 maart 2014 en 1 maart 2015 zijn er 102 klachten door de Commissie ontvangen. Alle klachten zijn ingediend door bedrijven die mee willen dingen naar overheidsopdrachten. Klagers zijn dus gegadigden en inschrijvers. Er zijn geen klachten ingediend door aanbestedende diensten. Van de 102 klachten zijn er 80 ingediend door midden- en klein bedrijven, 15 door grootbedrijven en 7 door brancheorganisaties namens het mkb.

De cijfers zijn als volgt:

Periodieke rapportage 1CIE2

U kunt de rapportage downloaden via deze link (PDF, 283 kB).

Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts, juni 2015

Geef een reactie