Overheid is zuinig in plaats van groen

Vier jaar geleden is afgesproken dat rijk, provincies, gemeenten en andere overheidsdiensten duurzaamheid voorop zouden stellen bij de inkoop van goederen, diensten en voorzieningen. Volgens zes maatschappelijke organisaties heeft de overheid zich niet aan deze belofte gehouden.

Deze organisaties, waaronder MVO Nederland en VNO-NCW hebben daarom middels een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat ze willen dat de Kamer bij het kabinet aandringt op een nieuw duurzaam inkoopprogramma, waarin harde afspraken tot 2020 worden gemaakt. Deze week wordt hierover in de Kamer gedebatteerd.

De maatschappelijke organisaties schrijven dat het op meerdere fronten mis gaat. Dit, ondanks de in 2011 gemaakte afspraken omtrent duurzame inkoop. Toen was namelijk besloten dat overheden middels hun inkoopbeleid een bijdrage zouden leveren aan duurzame economische bedrijvigheid. Destijds zag men duurzame inkoop als een strategisch instrument dat direct kon bijdragen aan groene groei. Echter, wordt nu geconstateerd dat er aan duurzaam inkopen door een steeds grotere groep een steeds lagere prioriteit wordt gegeven. Een enquête heeft aangetoond dat de aandacht voor duurzaam inkopen met meer dan  40 procent is afgenomen.

Bron: Trouw, 30 januari 2015

Geef een reactie