Onderzoek naar aanbesteding van ProRail

Bij de aanbesteding voor ‘prestatiegerichte onderhoudscontracten’ heeft spoorbeheerder ProRail mogelijk de wet overtreden. Uit onderzoek van RTL Z blijkt dat de toenmalige directie van ProRail, interne waarschuwingen naast zich neer heeft gelegd.

De aanbesteding betrof de onderhoudscontracten voor het spoor in de regio’s Gelre2, Wadden, Den Haag en Twente. Eventuele verstoringen , zoals sein- of wisselstoringen, worden in deze regio’s door vaste aannemers gerepareerd. In augustus 2014 zijn de contracten voor deze reparaties gegund aan de bedrijven Strukton Rail, BAM, Volker Rail en Asset Rail. Het onderzoek van RTL Z heeft aangetoond, dat de manier waarop deze contracten zijn gegund tot verdeeldheid binnen ProRail heeft geleid.

Ondanks interne waarschuwingen om het niet te doen, heeft ProRail de onderhoudsopdrachten opnieuw voor tien jaar gegund aan de partijen die het onderhoud al uitvoerden. Daarmee zou ProRail de aanbestedingswet en de mededingingswet hebben overtreden, omdat concurrerende aannemers daarmee buitenspel gezet worden en geen kans kregen om de onderhoudscontracten te winnen.

Momenteel laat de raad van commissarissen van ProRail de zaak door PWC onderzoeken.

Bron: RTL Z, 19 maart 2015

Geef een reactie