Onderzoek functioneel specificeren vs technisch specificeren

Woensdag 19 april 2017 heeft PIANOo een aftrap gemaakt voor een onderzoek naar functioneel specificeren door de overheid. Functioneel specificeren biedt meer ruimte voor innovaties en zorgt voor slimmere, betere en duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Aanbestede diensten geven toch vaak de voorkeur voor een (gedeeltelijk) technisch gespecificeerde opdracht.

Wat is daarvoor de reden?

Volgens PIANOo zijn hoofdzakelijke redenen waarom niet gekozen wordt voor een functionele specificatie:

  • Voorwaarden uit wet- en regelgeving
  • Voorwaarden uit eigen (intern) (uitvoerings)beleid
  • Conformatie aan technische richtlijnen, ontwerpnormen ed.
  • Keuze voor een projectaanpak die functioneel specificeren belemmert
  • Technische raakvlakken en bestaande (raam)overeenkomsten die hinderlijk werken

De resultaten uit het onderzoek worden medio 2017 gepresenteerd in een publicatie en een themabijeenkomst. PIANOo zal de onderzoekresultaten ook delen met Europees samenwerkingspartners.

Bron: PIANOo

Geef een reactie