Zorginkoop Nza

NZa publiceert nieuwe regels zorginkoop

De regels over het zorginkoopproces voor aanbieders en verzekeraars schrijven voor dat het nieuwe inkoopbeleid en -proces op 1 april 2016 beschikbaar moet zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) publiceerde al een Conceptoverzicht van de verschillende soorten contracten in de eerstelijns zorg. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen het conceptoverzicht gebruiken voor eigen inkoop, danwel voor de ontwikkeling van een nieuw inkoopmodel.

Het is van belang dat verzekerden bij het afsluiten van de polis weten welke aanbieder is gecontracteerd en welke niet. Ter verduidelijking heeft het Nza eerder een handreiking voor goed contracteren geschreven: Good Contracting Practices. Deze handreiking is aangevuld met nieuwe regels voor het contracteerproces, welke per 1 januari 2016 in zullen gaan. De regels moeten bijdragen aan verduidelijking van afspraken tussen verzekeraar en aanbieder.

Vertegenwoordigers van verzekeraars en zorgaanbieders kunnen reageren op het Overzicht van contractvormen. De Nza verwerkt de reacties in een definitief document dat in september verschijnt.

De Nederlandse Zorgautoriteit:

  • Stelt tarieven vast voor zorgbehandelingen
  • Is toezichthouder in de zorg
  • Adviseert het ministerie van VWS
  • Acteert op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

Bron: Nza, augustus 2015

Geef een reactie