Nieuwe marktbenadering door waterschappen

Op donderdag 22 januari 2015 wordt tijdens de marktbijeenkomst op vakbeurs InfraTech de nieuwe visie van alle 23 waterschappen gepresenteerd door Huub Hieltjes, bestuurder van de Unie van Waterschappen en waterschap Brabantse Delta. In deze marktbenadering is meer ruimte voor innovatie, prestaties en dialoog met de markt. “Wie daar niet op in wil spelen, gaat opdrachten mislopen”, aldus Huub Hieltjes. Met deze duidelijke boodschap zet hij de donderdag te presenteren visie alvast uiteen.

Naast de presentatie van deze nieuwe visie, wordt eveneens een speciale helpdesk geopend door de Unie, samen met Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo en de Vereniging van Waterbouwers. Het doel hiervan is om echt de dialoog met marktpartijen aan te gaan, want kennis uit de markt benutten begint met het gesprek aangaan.

Van oudsher worden de waterschappen als een oubollige, maar betrouwbare opdrachtgever gezien. In plaats daarvan, komt een frisser en professioneler beeld, met meer ruimte voor innovatieve contracten en minder risicomijdend gedrag. Enkele jaren geleden heeft Rijkwaterstaat de formule ‘markt, tenzij’ ingezet. Deze formule heeft de waterschappen echter nooit aangesproken. Huub Hieltjes zei hierover het volgende: “Dat past niet bij onze visie, We willen meer ruimte voor de markt, maar niet alles over de schutting gooien. We willen onze eigen kennis ook op peil houden en zijn er niet op uit om maar zo veel mogelijk uit te besteden.”

Bron: Cobouw, 19 januari 2015

Geef een reactie