Nieuwe circulaire grensbedragen onder drempelwaarde

Per 1 september 2015 gaat een nieuwe circulaire van kracht. Deze circulaire dient als richtlijn bij het kiezen voor de aangewezen aanbestedingsprocedure bij aanbestedingen onder de drempelwaarde. Het wijzigen van de circulaire gaat gepaard met een verandering van beleid met betrekking tot opdrachten met een waarde tussen de €33.000,- en €50.000,-. Bij dergelijke opdrachten moet een afweging worden gemaakt of er één op één of meervoudig onderhands moet worden aanbesteed. Deze afweging wordt gemaakt op basis van de afwegingsaspecten uit de Gids Proportionaliteit.

De nieuwe circulaire grensbedragen onder de drempelwaarde vindt u hier.

Bron: PIANOo, 17 augustus 2015

Geef een reactie