Nieuw ARW en Nieuwe Gids Proportionaliteit op komst

 

Uit de beantwoording van vragen door minister Kamp over de nota van wijziging tot wijziging van de Aanbestedingswet is naar voren gekomen dat er een nieuwe ARW en een nieuwe Gids Proportionaliteit wordt opgesteld.

Het Aanbestedingsreglement Werken wordt aangepast door dezelfde penvoerders die dat vorige keer hebben gedaan. De Gids Proportionaliteit wordt op één persoon na ook weer door dezelfde groep opgesteld. De schrijfgroep bestaat zowel uit aanbestedende diensten als uit ondernemers.

Zowel het nieuwe ARW als de nieuwe Gids Proportionaliteit zullen worden besproken in een klankbordgroep waarin een brede vertegenwoordiging zit van aanbestedende diensten en ondernemers.

De afronding van dit proces zal plaatsvinden nadat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen en de exacte inhoud van het wetsvoorstel duidelijk is.

Bron: Rijksoverheid

 

Geef een reactie