MVO Risico Checker

MVO Risico Checker

Op 14 juli 2015 hebben PIANOo en MVO Nederland de MVO Risico Checker gelanceerd. De ontwikkeling van deze tool is een belangrijke stap m.b.t. het maatschappelijk ondernemen binnen het aanbesteden.

Met deze tool kunnen overheidsinkopers eenvoudig de risico’s in kaart brengen op het gebied van slechte arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, corruptie en lage lonen. Dit kan per land, per product of per grondstof. In de begin fase van een inkoopproces is de informatie over potentiële leveranciers  beperkt. Om toch aan de verplichting van de toepassing van internationale sociale voorwaarden te voldoen, kunnen inkopers met deze tool dus een inschatting van de risico’s maken.

De MVO Risico Checker vormt daarmee een waardevolle aanvulling bij niet alleen de bewustwording van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook bij de toepassing.

Voor verdere informatie: pianoo.nl

Geef een reactie