MKB niet positief over Aanbestedingswet 2012

Eén van de doelstellingen van de Aanbestedingswet was het verbeteren van de toegang van het MKB. Uit een eindrapport van KWINK, waarin de Aanbestedingswet geëvalueerd wordt, blijkt dat deze doelstelling niet is gehaald.

Het grootbedrijf wint t.o.v. het MKB nog steeds relatief vaker opdrachten met een grotere opdrachtwaarde. De gunning aan het MKB is nagenoeg gelijk gebleven.

Het EMVI-criterium heeft zich voor het MKB ook nog niet bewezen. 22% van het MKB, t.o.v. 43% van het grootbedrijf, geeft aan dat EMVI hun toegang tot overheidsopdrachten heeft verbeterd. Daarnaast geeft zelfs 30% van het MKB, t.o.v. 8% van het grootbedrijf, aan dat EMVI een negatief effect heeft gehad op de toegang.

Het EMVI-criterium is tevens bedoeld om meer nadruk te leggen op de kwaliteit van een bedrijf. Uit het onderzoek van KWINK blijkt dat het EMVI-criterium wel vaker is gebruikt, maar dat in 2014 het criterium prijs bij 43% van de aanbestedingen voor meer dan 50% meegewogen is bij het bepalen van eindscore. In 2009 lag dit percentage nog op 27%.

Ook de invulling van het EMVI-criterium is niet zoals de Aanbestedingswet heeft bedoeld. Er was beoogd meer ruimte te creëren voor innovatie en duurzaamheid. Het gebruik van de criteria is sinds 2009 niet gestegen. De keren dat de criteria innovatie en duurzaamheid zijn toegepast binnen EMVI was in 2014 respectievelijk slechts bij 5% en 15% van de aanbestedingen.

Bron: Aanbestedingscafe.nl, kwinkgroep.nl

Geef een reactie