TenderService

MKB Check voor Opdrachtgevers

U bent aanbestedende dienst. U wilt een opdracht in de markt zetten die ‘MKB vriendelijk’ is. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Eén van de doelstellingen van de Aanbestedingswet is het verbeteren van de toegang voor het MKB. Tender Services Group heeft een MKB check ontwikkeld waarbij de aanbestedingstukken op MKB-vriendelijkheid worden getoetst. Er wordt beoordeeld in hoeverre rekening wordt gehouden met de positie van het MKB conform de bepalingen uit de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Daarnaast worden de documenten, op basis van praktijkervaring, gecontroleerd op mogelijke knelpunten voor het MKB.

U als aanbestedende dienst ontvangt een gedetailleerde analyse, inclusief aanbevelingen voor verbeteringen. Bij een voldoende ontvangt u het Predicaat MKB Proof. Opdrachtgevers die het Predicaat MKB Proof kunnen opvoeren, tonen aan het belangrijk te vinden het MKB voldoende kansen en mogelijkheden te bieden bij aanbestedingen. Zo wordt zichtbaar gemaakt dat een aanbestedende dienst uitvoer geeft aan beleidsdoelstellingen.

De MKB check wordt uitgevoerd voordat een aanbesteding in de markt is gezet, maar kan ook als evaluatie middel worden toegepast op een reeds afgeronde aanbesteding.

Als u interesse heeft dan kunt u contact opnemen met Tender Services Group voor het bespreken van de mogelijkheden. Dit kan via 070-3884139 of info@tenderservicesgroup.com.

Geef een reactie