‘Maatschappelijk belang’ reden van ontwijken aanbesteding

De gemeente Leusden zal een ‘afkeurende rechtmatigheidsverklaring’ krijgen van Accountant Ernst & Young voor de jaarrekening 2014. De reden van deze verklaring houdt verband met de foutieve en onrechtmatige aanbesteding van ontwikkelingen in de Biezenkamp.

De managementletter van de gemeentelijke accountant toonde al aan dat er met de bovengenoemde aanbesteding voor de Biezenkamp iets mis was. Hierover heeft de Leusder krant in februari al bericht. Het college van Burgemeester en Wethouders kreeg hier vragen over van het CDA. Uit het rapport van Ernst & Young blijkt dat er een bedrag gemoeid is met het werk t.b.v. de grondexploitatie van de Biezenkamp, waarvoor verplicht Europees aanbesteed zou moeten worden. Dit is echter niet gebeurt volgens de accountant.

In de beantwoording op de vragen van het CDA, stelt het college dat, nadat duidelijk was dat er vorig jaar mogelijk een onrechtmatigheid had plaatsgevonden, de raad meteen is geïnformeerd. De raad was van de onrechtmatigheid op de hoogte, voordat de controle van de accountant plaatsvond. De ‘Financieringsconstructie Biezenkamp’ was agendapunt in de reguliere raadsvergadering op 9 juli 2014. Dit onderwerp is destijds in beslotenheid behandeld.

Na het inwinnen van ‘extern advies’ kwam de gemeente tot de conclusie dat het betreffende werk niet opnieuw hoeft te worden aanbesteed. Dit heeft het college in november 2014 aan de gemeenteraad laten weten. Vervolgens is de gemeenteraad in februari 2015 in beslotenheid opnieuw over de kwestie bijgepraat.

Het college van B&W heeft in zijn reactie op de managementletter aangetoond bewust de afweging te hebben gemaakt om het onderhavige werk in de Biezenkamp niet aan te besteden. ,,Naar het inzicht van de accountant had een werk Europees aanbesteed moeten worden terwijl dit niet is gedaan. Op basis van de huidige bevindingen zal de accountant hierdoor een afkeurende rechtmatigheidsverklaring verstrekken bij de jaarrekening 2014. In de situatie van het project heeft het college een totaal afweging gemaakt op basis van de financiële, juridische en maatschappelijk belangen in combinatie met de urgentie in het project. Er is bij het betreffende project voor gekozen het maatschappelijk belang te laten prevaleren.”

Bron: Leusder Krant, 2 maart 2015

Geef een reactie