Kwaliteit ondergeschikt bij cateringaanbesteding

In nog geen kwart van de catering-aanbestedingen speelt kwaliteit een doorslaggevende rol. Dit blijkt uit een marktanalyse naar de inkoop in de cateringsector, die is uitgevoerd door FMM en F-Fort. Ten behoeve van deze marktanalyse zijn alle openbaar gepubliceerde cateringaanbestedingen van de afgelopen twee jaar geanalyseerd.

Jordie van Berkel, directeur van F-Fort en mede-initiatiefnemer van de Marktanalyse Inkoop Catering, stelt dat gunning op basis van kwaliteit nog onvoldoende zijn weg heeft gevonden in de cateringbranche. Tevens geeft hij aan dat steeds meer onderzoek beschikbaar is, waaruit blijkt dat de productiviteit van medewerkers verbetert door gezondere voeding in bedrijfsrestaurants.

Duurzaamheid is een belangrijke trend binnen de cateringsector. Uit de geanalyseerde aanbestedingen blijkt echter dat 62 procent van de aanbestedende diensten dit thema binnen hun aanbesteding niet concreet maakt. Daarnaast is, volgens van Berkel, de theorie niet eenduidig over de uitleg van begrippen als duurzaamheid en MVO binnen catering. Hierin is voor de cateringbranche nog een verbeterslag te maken.

Bron: Misset Horeca, 17 juni 2015

Geef een reactie