Kringloop van aanbesteden

Auteur: Mathijs Gerards (sales coördinator bij Tender Services Group)

Over de ‘kringloop van aanbesteden’ en over het ‘aanbesteden van kringloop’ sprak Mathijs Gerards, adviseur bij  Tender Services Group, tijdens de jaarlijkse ledendag van de Branchevereniging voor Kringloopbedrijven Nederland begin december 2015 in rijksmonument villa Jongerius te Utrecht.

De tender is geschreven naar Jansen, wat nu?

Dit is een vraag die door een van de leden werd gesteld en illustreert ook het doel dat de branchevereniging (afgekort BKN) had met haar presentatie over aanbesteden. Leden van BKN, maar dit geldt voor veel meer zelfstandige ondernemers, zijn vaak niet goed genoeg op de hoogte van de rechten en plichten gedurende een aanbestedingsprocedure. Derhalve heeft BKN er voor gezorgd dat haar leden middels een presentatie op de hoogte zijn gesteld van de basistheorie van het aanbesteden en van de aankomende veranderingen in de aanbestedingswetgeving.

Ik wil niet, maar ik moet

Een noodzakelijk kwaad wordt het aanbesteden wel vaker genoemd, zo ook tijdens de presentatie. Iedereen kent de situatie van een prettig en persoonlijk samenwerkingsverband dat al enkele jaren bestaat en dat wegens de aanbestedingsplicht opnieuw in de markt wordt gezet. Aan de ene kant is dit vervelend voor het bestaande contract, anderzijds biedt het kansen voor concurrerende partijen om het marktaandeel te vergroten. Iedereen krijgt een stukje van de taart. In basis is dit een prima systeem, essentieel is wel dat het aanbesteden geschiedt conform de basisbeginselen non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit.

We gaan aan de slag

Na de presentatie was er gelegenheid tot napraten in de ambiance van villa Jongerius onder het genot van een lunch. Enkele leden hebben, naar aanleiding van de ontwikkelingen op aanbestedingsgebied, besloten om zich meer te verdiepen en dit is precies wat BKN probeert te bewerkstelligen: Kennisoverdracht en het verzorgen van voorlichting aan en over Kringloop(winkels). BKN heeft ook een Keurmerk ontwikkeld. Met de ontwikkeling en implementatie van ‘het Keurmerk Kringloopbedrijven®’ streeft BKN de doelstelling na om de professionaliteit binnen de branche verder te vergroten. Tevens biedt dit keurmerk een kwaliteitsgarantie en kan, zeker na ingang van de nieuwe aanbestedingswet in april, als criterium worden opgenomen in aanbestedingen.

Over Tender Services Group

Tender Services Group is hét adviesbureau voor kennis en expertise bij (inschrijven op) aanbestedingen. Wij werken samen met u, aan de beste kansen bij aanbestedingen en aan de professionalisering van opdrachtnemers of opdrachtgevers. En dat ziet u terug in de resultaten: 65% slagingspercentage en 83% tevreden klanten.

Geef een reactie