Klik, klak, klaar. Aanbesteden maar!

Onderstaand is een samenvatting gegeven van de antwoorden van minister-president, Mark Rutte, op vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) over de aanbesteding fotografie in relatie tot de naleving van het clusterverbod.

De huidige overeenkomsten met fotografen lopen af per 1 januari 2018. Ter vervanging van deze overeenkomsten is een nieuwe Europese aanbesteding fotografie in voorbereiding. De nieuwe aanbesteding verschilt qua proces op een aantal punten van de vorige aanbesteding.

De voor 2018 nieuw aan te besteden overeenkomsten voor fotografie zullen qua werkwijze en (financiële) voorwaarden vergelijkbaar zijn met de huidige situatie, met dien verstande dat het de bedoeling is dat het ministerie van Algemene Zaken 40 in plaats van het huidige aantal van 35 fotografen zal contracteren. Ook de werkwijze dat de aan de aanbesteding deelnemende onderdelen van de Rijksoverheid zelf één van de gecontracteerde fotografen kiezen zal niet wijzigen. Er is dus geen sprake van de situatie dat vanaf 2018 alle foto-opdrachten bij één of een klein aantal grote bureaus terecht zal komen, en het risico dat hierdoor kleine ondernemers buitenspel komen te staan en/of een lagere vergoeding zullen krijgen. Overigens zijn alle in 2014 gecontracteerde fotografen MKB en/of ZZP’er. De verwachting is dat dit onder de nieuwe aanbesteding voor 2018 niet anders zal zijn.

Mark Rutte is van mening dat er bij de voorgenomen aanbesteding fotografie geen sprake is van het onnodig samenvoegen van opdrachten. De motivatie voor het samenvoegen van foto-opdrachten bestaat uit de volgende elementen:

  • Er is onder zowel de huidige overeenkomsten fotografie als onder de nog te publiceren aanbesteding fotografie sprake van het samenvoegen van gelijksoortige opdrachten van verschillende onderdelen van de Rijksoverheid omdat er gelijksoortige fotografiebehoeften zijn geconstateerd.
  • Het samenvoegen van de opdrachten van verschillende onderdelen van de Rijksoverheid in één opdracht beperkt de aanbestedingslasten en offerte-inspanning van de markt.
  • Het samenvoegen van de opdrachten van verschillende onderdelen van de Rijksoverheid leidt tot een besparing op aanbestedings- en apparaatskosten en verbetert de regie op de kwaliteit van de fotografie bij de rijksoverheid.
  • Door niet één of meerdere grote bureaus te contracteren, maar veertig fotografen wordt beoogd om ook individuele fotografen de kans te geven in te schrijven op de aanbesteding, en wordt rekening gehouden met de structuur van de fotografiebranche met veel ZZP’ers.

Bron: Rijksoverheid