Kamerbrief over dialoogmogelijkheden aanbestedingen in jeugdzorg

Kamerbrief 2 september 2016

Minister Blok heeft de Kamer ingelicht over aanbesteden in de jeugdzorg en over mogelijkheden tot integraal vormgeven van inspectietoezicht. Aanleiding is de zorg vanuit Kamerlid van Toorenburg (CDA) over de dialoogmogelijkheden bij jeugdzorgaanbestedingen van gemeenten. De minister heeft hiertoe een regietafel sociaal domein georganiseerd. Daar sprak hij gemeenten om de problemen te inventariseren.

Per 1 juli 2016 is De Aanbestedingswet 2012 in werking getreden, Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn geïmplementeerd. Deze aanpassingen leiden ertoe dat er onzekerheden zijn over de dialoogmogelijkheden met zorgaanbieders bij gemeenten. Het onderscheid tussen de IIA- en IIB-diensten is komen te vervallen, waarbij een verlichte aanbestedingsprocedure gold voor IIB-diensten. Nu gelden er andere, zwaardere, procedurele eisen voor een aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten.

De minister geeft aan dat er via 2 manieren getracht is helderheid te verkrijgen rondom de dialoogmogelijkheden. Eerst werden de formele dialoogmogelijkheden onder de procedure voor sociale en andere specifieke diensten in kaart worden gebracht. Hieruit blijkt dat er vooraf en gedurende het aanbestedingstraject ruimte blijft voor dialoog mits de dialoog voorafgaand aan de start van het traject plaats vindt. Daarnaast werden de signalen van de gemeenten geïnventariseerd. De gemeenten ervaren onduidelijkheid over de mogelijke te zetten stappen binnen de procedure voor sociale en andere specifieke diensten en hebben de behoefte meer informatie te ontvangen.

De minister verwacht via een samenwerkingstraject met onder andere PIANOo, het Rijk en gemeenten eind november een afronding van het onderzoek naar de inventarisatie van de informatiebehoefte van gemeenten.

Bron: De Europese Ster

Geef een reactie