Kamerbrief nieuwe werkwijze aanpassingen in de Gids proportionaliteit.

Donderdag 26 januari 2017 heeft H.G.J. Kamp Minister, van Economische Zaken, een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt aangegeven dat de Gids Proportionaliteit zal worden herschreven en aangepast in verband met de nieuwe nationale aanbestedingswet die sinds 2016 van kracht is. De gids is een richtsnoer en handreiking voor aanbestedende diensten om invulling te geven aan het Europese proportionaliteitsbeginsel en wordt gezien als ondersteuning bij uitvoering van aanbestedingen onder de huidige en nieuwe aanbestedingswet.

In plaats van de schrijfgroep, welke de eerste uitgave van de gids heeft opgesteld, wordt nu formeel een adviescommissie ingesteld. Deze adviescommissie moet de betrokkenheid van het bedrijfsleven en de aanbestedende diensten te garanderen.

Binnenkort zal de Kamer geïnformeerd worden over de afspraken die zijn gemaakt rondom de controle van aanbestedingen door de Algemene Rekenkamer. Mariëlle van der Keur, directeur Tender Services Group reageert: “Dit betekent mijns inziens dat er een mooie professionaliseringslag kan worden gemaakt waarbij de proportionaliteit maar ook het goed monitoren van aanbestedingen zal bijdragen aan nog betere kansen.”

De volledige brief van de minister is als pdf te downloaden via de website van de rijksoverheid.

Geef een reactie