Juridisch leaflet Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden is een vorm aan aanbesteden, waarbij publieke taken waarvoor de overheid eindverantwoordelijk is (deels) over te dragen aan combinaties van bewoners, sociaal ondernemers en maatschappelijke instellingen. Deze manier van aanbesteden geniet steeds meer belangstelling en is een goed hulpmiddel om inwoners van gemeenten en maatschappelijke partners bij beleid en uitvoering te betrekken.

Hieronder volgen drie punten die kenmerkend zijn voor een maatschappelijke aanbesteding:

  • Intensieve samenwerking met doelgroepen en maatschappelijke stakeholders vroeg in het aanbestedingstraject;
  • Het wegnemen van (onnodige) knelpunten voor sociale en maatschappelijke partijen om een aanbod te doen en mee te dingen;
  • Een focus op maatschappelijke resultaten (outcome) in plaats van uitsluitend op te leveren producten (output)

De vorm maatschappelijk aanbesteden is relatief nieuw. Hierdoor wordt er veel toegepaste kennis en vaardigheden van overheden en opdrachtgevers gevraagd. Om die reden werd in 2013 het BZK-informatieblad ‘Maatschappelijk Aanbesteden’ opgesteld. In dit blad staat allerlei praktische informatie en voorbeelden van maatschappelijk aanbesteden. Nu blijkt dat zowel overheidsinstanties als nieuwe aanbieders weinig kennis hebben van de juridische mogelijkheden die beschikbaar zijn bij aanbestedingen. Vanwege deze onvoldoende kennis is als aanvulling op het BZK-informatieblad het ‘Juridisch leaflet Maatschappelijk aanbesteden’ opgesteld.

Het leaflet is in opdracht van het ministerie van BZK en RVO door het Public Procurement Research Centre geschreven en is bedoeld voor overheidsinstanties. Daarnaast vormt het leaflet een interessante informatiebron voor ondernemers, maatschappelijke instellingen en geïnteresseerde bewoners.

Middels de navolgende hyperlink vindt u het Juridisch leaflet Maatschappelijk aanbesteden.

Bron: PIANOo, 4 september 2015

Geef een reactie