Aanbestedingswet

Internetconsultatie Aanbestedingswet

Het ministerie van Economische Zaken wil eenieder graag in de gelegenheid stellen zijn/haar mening te geven over de inhoud van het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU. De einddatum van de consultatie is 5 mei 2015.

Er wordt met name gevraagd om een reactie te geven op:
1. Verplichting tot elektronisch aanbesteden: de ingangsdatum van verplicht elektronisch
aanbesteden
2. Termijnen: de verkorting van de termijnen
3. Rechtstreekse betaling van onderaannemers: de keuze om artikel 71 derde lid (2014/24/EU) en artikel 88 derde lid (2014/25/EU) niet te implementeren
4. Voorbehouden opdrachten: de keuze om artikel 20 (2014/24/EU) en artikel 38 (2014/25/EU) onverkort te implementeren
5. Voorbehouden opdrachten voor specifieke diensten: de keuze om artikel 77 (2014/24/EU) en 94 (2014/25/EU) niet te implementeren.

Bron: Internetconsultatie, 3 april 2015

Geef een reactie