Implementatie Europese aanbestedingsrichtlijnen

Op 29 oktober 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken een wetsvoorstel, om het aanbestedingsproces te wijzigen, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel is gestuurd met als doel: het implementeren van de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. Het is noodzakelijk om de Aanbestedingswet 2012 aan te scherpen zodat de Europese aanbestedingsrichtlijnen (vastgesteld in 2014) worden gehanteerd.

De memorie van toelichting op de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is meegestuurd met het wetsvoorstel. In de memorie van toelichting wordt beschreven en onderbouwd waarop het voorstel is gebaseerd.

Naast de memorie van toelichting en het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet, is ook het advies van de Raad van State betreft het wetsvoorstel gepubliceerd. In dit advies wordt beschreven welke wijzigingen de Raad van State heeft voorgesteld.

Wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandeld, is nog niet bekend. Voordat de wijziging wordt toegezegd wordt het wetsvoorstel eerst in de Eerste Kamer behandeld. Dit gebeurt na de behandeling en toezegging van het voorstel door de Tweede Kamer.

Bron: Tweede Kamer

Geef een reactie