Implementatie EU-richtlijnen niet gehaald

Auteur: Frank van den Dool (Adviseur bij Tender Services Group)

In februari van dit jaar stelde wij u al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen van de aanbestedingswet onder invloed van de nieuwe Europese richtlijnen. De termijn voor implementatie liep af op 18 april 2016, maar de daadwerkelijke implementatie heeft nog niet plaatsgevonden. Welke gevolgen heeft dit voor de Nederlandse aanbestedingspraktijk? En wat betekent het voor inschrijvers?

Een richtlijn is een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken. Ieder lidstaat bepaalt zelf hoe dit doel wordt bereikt, zolang implementatie binnen de vooraf vastgestelde termijn plaatsvindt. In Nederland heeft de wetgever ervoor gekozen richtlijnen 2014/23 Concessies, 2014/24 Leveringen, diensten, werken, 2014/25 speciale sectoren te implementeren middels een nota van wijziging op de huidige aanbestedingswet 2012. Dat daarbij de overeengekomen termijn niet is gehaald doet niet af aan de geldigheid van de richtlijnen.

Uit jurisprudentie (Fratelli Constanzo) blijkt wanneer bepalingen inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn, particulieren zich voor de nationale rechter op die bepalingen kunnen beroepen tegenover de Staat, wanneer deze heeft verzuimd een richtlijn binnen de termijn in nationaal recht om te zetten of dit op onjuiste wijze heeft gedaan. Dit betekent dat nationale rechters na 18 april verplicht zijn uitleg van nationale wetten te geven conform hetgeen bepaald in de geldend richtlijnen. De niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze aangepaste bepalingen van nationaal recht, moeten door de Nederlandse rechter dus zo in het licht van de bepalingen van de Europese Richtlijnen worden uitgelegd. Dit is van belang voor de onderwerpen waar de richtlijnen afwijken van de bepalingen opgenomen in de huidige aanbestedingswet.

Het is voor aanbestedende diensten en voor inschrijvers dus van belang op de hoogte zijn van de wijzigingen die de nieuwe richtlijnen met zich meebrengen. Inschrijvers kunnen zich beroepen op de veranderingen die de nieuwe richtlijnen met zich meebrengen. Voor de exacte wijzigingen verwijs ik u graag terug naar onze eerdere publicatie betreffende de belangrijkste wijzigingen aanbestedingswet 2016.

Geef een reactie