Groningen laat inkoop van zorg over aan burgers

De gemeentes in Groningen zien voor de komende jaren voor het overgrote deel van de Jeugdhulp af van een openbare aanbesteding. Hele specifieke diensten worden wel openbaar aanbesteed. Men gaat daar voor het merendeel van de Jeugdhulp voor de ‘open huis’ aanpak.

Deze gemeentes kopen geen jeugdhulp in. Wat de Groninger gemeenten doen, is eigenlijk geen inkoop van Zorg. Dat laat men in die 23 gemeenten over aan de burger. Zij zorgen er -geheel conform de Jeugdwet- voor dat vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd, waardoor ook de vraag naar zorg ontstaat. Dit is een fundamenteel andere aanpak dan in de rest van Nederland. De open huis aanpak is niet verenigbaar met het toelaten van monopolisten, beperken van het aantal aanbieders, opwerpen van drempels voor nieuwe toetreders of het anderszins belemmeren van de aanbiedersmarkt. Er worden bewust enkele uitzonderingen gemaakt op de open huis aanpak, namelijk voor diensten die persé door 1 aanbieder moeten worden georganiseerd omdat ze anders inefficiënt worden.

Eind 2016 hebben de Groninger gemeenten besloten om de RIGG tot en met 2020 in stand te houden i.p.v. tot en met 2018 en daar de taken van de inkoop Jeugdhulp, de monitoring en advisering te continueren.

Bron: LinkedIn

Geef een reactie