Gemeenten moeten zich voorbereiden op nieuwe wet- en regelgeving

Auteur: Matthijs Mutsaers (advocaat aanbestedingsrecht)

Op weg naar meer kwaliteit en resultaat in het sociale domein
De komende tijd gaan er nieuwe regels gelden voor de inkoop van Wmo- en Jeudgwetvoorzieningen. Onder meer als gevolg van het verstrijken van uiterste datum van 18 april waarop de drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen hadden moeten zijn geïmplementeerd en de daarmee verband houdende wijziging van de Aanbestedingswet 2012 die op stapel staat. Wat houden deze wijzigingen in, wat zijn de gevolgen voor gemeenten en hoe kunnen zij het gunningscriterium kwaliteit operationaliseren?

In het kort
De nieuwe, algemene Europese aanbestedingsrichtlijn (Richtlijn 2014/24/EU) en de daarmee verband houdende aanstaande wijziging van de Aanbestedingswet 2012 vereisen dat gemeenten de inkoop van voorzieningen onder omstandigheden openbaar aankondigen. Daarbij zullen zij ook invulling moeten geven aan een transparante, non-discriminatoire en proportionele procedure. Op die manier moet er een goede en eerlijke vergelijking op basis van prijs en kwaliteit worden gemaakt met … lees verder.

Bron: Binnenlands Bestuur

Geef een reactie