Gemeentelijke inkoopsamenwerkingen

In de afgelopen 4 jaar is het aantal gemeentelijke inkoopsamenwerkingen gestegen van 18 structurele samenwerkingen in 2011, naar 46 in het eerste kwartaal van dit jaar. Pianoo baseert deze cijfers naar aanleiding van eigen onderzoek en heeft de inkoopsamenwerkingen in één landelijke kaart weergegeven. Inmiddels participeert 64% van de 393 Nederlandse gemeenten, veelal kleine en middelgrote gemeenten, in een inkoopsamenwerking. Volgens Pianoo komt de stijging onder andere door de groei in ambtelijke fusies. Ook waren niet alle samenwerkingen in 2011 bekend en zijn er twee Shared Service Centra bijgekomen.

De voordelen van samenwerking gaat verder dan de bundeling van inkoopvolumes. Gemeenten kunnen door samenwerking meer kennis opbouwen van producten, markten en bedrijven, waardoor ook de professionalisering van inkoop toeneemt. Tegelijkertijd kunnen de transactiekosten en risico’s voor deelnemende organisaties worden verminderd, aldus Pianoo.

De kaart laat de volgende vormen van inkoopsamenwerkingen zien:

  • Shared Service Center (Gezamenlijke bedrijfsvoering, dus ook samenwerking op inkoopgebied).
  • Ambtelijke fusie (Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van meerdere gemeenten, die aangestuurd worden door de verschillende (autonome) gemeentebesturen.
  • Uitbesteden van inkoop bij een andere gemeente.
  • Gemeentelijke inkoopbureaus (Gezamenlijke inkoop).
  • Kennisuitwisseling en/of een gezamenlijk inkoopbeleid.

Voor verdere cijfers en de kaart van gemeentelijke inkoopsamenwerkingen in Nederland, zie Pianoo.

Geef een reactie