Conclusie evaluatie CODE VERANTWOORDELIJK MARKTGEDRAG.

Steeds meer bedrijven, waaronder verhuizers, willen aanbestedingsopdrachten binnenhalen op basis van kwaliteit en niet alleen op laagste prijs. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek onder 1000 ondernemers die volgens de Code Verantwoordelijk Marktgedrag werken.

Mariëlle van der Keur, voorzitter van de Codekamer Erkende Verhuizers, onderschrijft de conclusies uit het rapport. Uit het onderzoek blijkt verder dat er een toenemende druk groeit, aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant, om ‘lean and mean’ te opereren en in de markt te blijven.

Uit de eerste evaluatie sinds de invoering van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag komt ook naar voren dat naleving van de code nog geen vanzelfsprekendheid is. De respondenten willen daarom meer praktische voorbeelden zien hoe het wel kan. Volgens de ondernemers vergroot ondersteuning voor de naleving de kans navolging van de code.

Toch komt er ook goed nieuws uit de 0-meting. De code leidt namelijk tot verbeteringen in de manier, waarop aanbestedingen worden uitgezet en contracten worden gemanaged. De respondenten zien verder dat de samenwerking over de gehele keten verbetert. Deze ontwikkelingen, zo geven respondenten aan, bevorderen de kwaliteit van het werk voor de mensen die de diensten leveren: het wordt veiliger en gezonder.

Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag is dan ook tevreden met de enquêteresultaten. De enquête is uitgezet onder 1.000 responderende ondernemers en zal jaarlijks worden herhaald zodat de effecten van de Code blijvend worden gemonitord.

Geef een reactie